פיתוח שמיעה – זיהוי מהלכים הרמוניים ד'

50.00

זיהוי קו הבאס ויישומו בזיהוי המהלך.