פיתוח שמיעה – זיהוי מהלכים הרמוניים ד’

234.00

זיהוי קו הבאס ויישומו בזיהוי המהלך.