פיתוח שמיעה – זיהוי היפוכי אקורדים משולשים (סרטון הדרכה ותרגול)

234.00

לאחר שלמדנו לזהות את ארבעת סוגי האקורדים המשולשים, המיומנות הבאה שיש לרכוש היא זיהוי היפוכי אקורדים. בסרטון הדרכה מפורט אני מסביר, ומתרגל אתכם!