פיתוח שמיעה – זיהוי אקורדים משמיעה 2

234.00

לאחר שלמדנו לזהות את ארבעת סוגי האקורדים המשולשים, המיומנות הבאה שיש לרכוש היא זיהוי היפוכי אקורדים. בסרטון הדרכה מפורט אני מסביר, ומתרגל אתכם!