פיתוח שמיעה – הבחנה מלודית בין מז'ור למינור

60.00