העלמה והמוות (רביעיית מיתרים של שוברט) – ניתוח המודולציות העיקריות

150.00

העלמה והמוות – רביעיית מתירים של שוברט,בניתוח הרמוני מפורט של המודולציות העיקריות בתצוגה של הפרק הראשון.