פיתוח שמיעה – זיהוי אקורדים משולשים (סרטון הדרכה ותרגול)

234.00

הבסיס לכלכ ההרמוניה המערבית הוא האקורד המשולש. ישנם 4 סוגי אקורדים – מז’ור , מינור, מוקטן ומוגדל.

בסרטון שלפניכם אני מסביר ומתרגל את הזיהוי וההבדלה ביניהם.