קורס תזמור שיעור 4 (תזמור לכלי קשת – חלק ד': מיתרים פתוחים ופלז'ולטים)

הכנסו לחנות

תוכן זה בתשלום

 

כבר קניתם? התחברו כאן

קורס תזמור שיעור 3 (תזמור לכלי קשת – חלק ג': שימוש בתוכנת תיווי)

הכנסו לחנות

תוכן זה בתשלום

 

כבר קניתם? התחברו כאן

קורס תזמור שיעור 2 (כלי הקשת חלק ב': כתיבה אידיומטית)

הכנסו לחנות

תוכן זה בתשלום

 

כבר קניתם? התחברו כאן

קורס תזמור שיעור 1 (כלי הקשת חלק א')

הכנסו לחנות

תוכן זה בתשלום

 

כבר קניתם? התחברו כאן