וובינר בנושא – למה בכלל מעגל הקווינטות עובד, ושאר שאלות בתיאוריה

אנא לחצו על קישור זה ותקבלו תזכורת ביומן גוגל שלכם על המפגש כולל קישור.

לחליפין אפשר לשמור את הקישור לזום עצמו:

https://us02web.zoom.us/j/87303617716

תזכורת

הקורס “מעגל הקווינטות ושאר שיטות” לנשארים עד סוף הוובינר בחצי מחיר: 2̶3̶4̶₪̶ 117₪