המדריך להירמון שירים שיעור 5 – טוניקה, דומיננטה וסוב-דומיננטה

תוכן זה הינו למנויי המדריך להירמון שירים בלבד.
התחבר הרשם